MICHAEL I. KOCH NIELSEN

Pilotnavn: N/A

BIOGRAFI

Michael er til daglig pilot. Han fik sit certifikat i 1996. Michael ejer og flyver OY-MIK /C1-0800 (reg./cn.). Michael købte tilbage i 2007 sin Chipmunk og blev selv samme år en del af Chip Chaps teamet.

CHIPMUNK & DELTAGELSE

OY-MIK

Michael ejer og flyver OY-MIK/C1-0800.

FLYVEHISTORIE

1996

FIK SIT CERTIFIKAT

2007

KØBTE SIN CHIPMUNK

2007

JOINED CHIP CHAPS

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *